โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 38 คน
ชื่อ-นามสกุล : พิทักษ์ กาปัญญา (ตั้ม)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น :
อีเมล์ : djotumkung@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัฐนันท์ (อนันตกุล)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 25
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐณิชา มีชื่อ (ลูกแป้ง)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 60
อีเมล์ : natnichalookpang@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภัทราพร แพทย๋สมาน (กวาง)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 13
อีเมล์ : mechashop37@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พชรมณฑ์ เตชะโสด (ออม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 60
อีเมล์ : aomsinpeet2@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชฎาพร ชัยวิลยศ (หินมุก)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 59
อีเมล์ : hinmuk2006@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พัชรพรรณ (ศรีงาม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 59
อีเมล์ : fahpatcharaphan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนวัต วังมูล (ธาม)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น :
อีเมล์ : tamagod53@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ผดุงเกียรติ ไชยรังษี (มุกมิก)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 18
อีเมล์ : Muklovenat2@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชนกันต์ (Atom)
ปีที่จบ : 56   รุ่น : 56
อีเมล์ : dsfsdfsdf@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นัทนลิน (โดนัท)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น :
อีเมล์ : pyuparat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ต่อสกุล เหล็กโต (ต่อ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 15
อีเมล์ : torsakul516@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม