โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ส.ค. 66 วันหยุด วันเข้าพรรษา
01 ส.ค. 66 วันหยุด วันอาสาฬหบูชา
28 ก.ค. 66 วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
27 ก.ค. 66 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
12 ก.ค. 66 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
08 มิ.ย. 66 พิธีไหว้ครู
05 มิ.ย. 66 หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบมราชินี และหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา
17 พ.ค. 66 วันหยุด หยุดวันพืชมงคล
15 พ.ค. 66 ระดับประถมศึกษา เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
08 พ.ค. 66 ระดับปฐมวัย เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
03 เม.ย. 66 ถึง 30 เม.ย. 66 ปิดเรียน (เปิดสอนพิเศษภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น)
01 เม.ย. 66 ถึง 02 เม.ย. 66 จำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน และรับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น