โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายบุคลากร

นางณัฏฐิยาน์ วรรณตุง
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางสาวกุลธิดา จินะวงศ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร

นางสาวพิชารัตน์ จตุรพงศธร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร

นางสาวสุรัสวดี เมืองเหมอะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร

นางอรพิน นูนทะธรรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร