โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวราภรณ์ พรหมสิทธิ์
ครูผู้สอนวิชา งานเกษตรและงานบ้าน ชั้น ป.1-3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุชาดา แซ่ตง
ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพ ชั้น ป.4-6