โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายธุรการ/การเงิน

นางสาวอัมพรรณ กมูลธง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางณัฏฐิยาน์ วรรณตุง
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางรุ่งทิพย์ กาวิระ
เจ้าหน้าที่งานธุรการ/การเงิน
เบอร์โทร : 0861179983

นางจิราภรณ์ ภาคอุทัย
เจ้าหน้าที่งานธุรการ/การเงิน
เบอร์โทร : 0866722082

นางดาราศรี สุทธิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกุลธิดา จินะวงศ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร