โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งศักดิ์ อมแย้ม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา เทตินน้ำ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :