โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเกศราภรณ์ พุทธจร
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวอัมพิกา บุญเขียว
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางมาริษา ชุมภูเทพ
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2

นางสาวดาวประกาย ปินวิสุ
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุกัญญา เทตินน้ำ
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวดวงกมล หน้านวล
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวพัทยา วิมลทา
ครูผู้สอนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.1-3

นางสาวหัตถยา ผิดน้อย
ครูผู้สอนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4-6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6