โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายฉัตรชัย จันทร์สุข
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายรุ่งศักดิ์ อมแย้ม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง / ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายเพชร วิทยาภา
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายกัปตัน คล้ายณรงค์
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา