โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายวิชาการ

นางศรีวรรณ ชัวศิริกุล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายมติพันธ์ ปัญญา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 082-4841875
อีเมล์ : matiphan_op2014@outlook.com

นางสาวกาญจนา โปธาพันธ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุกัญญา เทตินน้ำ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายอนุพงษ์ คำปัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวกรรณิกา พิมพิรัตน์
บรรณารักษ์ห้องสมุด