โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบคำร้องขอเอกสารสำคัญ ( ฝ่ายวิชาการ ) JPEG Image ขนาดไฟล์ 36.74 KB 146590
แบบคำร้องขอเอกสารสำคัญ (ประถม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.15 KB 146431
ใบสมัครมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.24 KB 146821