โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
มอบชุด PPE Coverall (ชุดป้องกันเชื้อไวรัสและสารเคมี) ให้เทศบาลตำบลต้นธง
วันที่ 23 กันยายน 2564 อาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอรพินพิทยา มอบหมายให้ ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผูู้อำนวยการ และคณะ มอบชุด PPE Coverall (ชุดป้องกันเชื้อไวรัสและสารเคมี) ให้กับเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 ( COVID-19 )
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2564,09:41   อ่าน 229 ครั้ง