โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการที่มาทำการประเมินสถานศึกษาที่นำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ อาจารย์ศรีวรรณ ชัวศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆและหัวหน้าสายชั้น ต้อนรับคณะกรรมการที่มาทำการประเมินสถานศึกษาที่นำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,11:39   อ่าน 474 ครั้ง