โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "ตานก๋วยสลากภัต" โรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอรพินพิทยา จัดกิจกรรม "ตานก๋วยสลากภัต" โดยมี อาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง ผูรับใบอนุญาต เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,11:43   อ่าน 806 ครั้ง