โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีมอบรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จาก..สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ กรุงเทพมหานคร
.......เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ซึ่งมีหมู่ยุวกาชาดที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 11 แห่ง ทั้งนี้ โรงเรียนอรพินพิทยา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ได้ผ่านการเกณฑ์การตัดสินให้เป็นโรงเรียนหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี 2565
.......วันที่ 19-20 กันยายน 2565 ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา พร้อมด้วยครูผู้นำยุวกาชาด นางสุชาดา แซ่ตง และนางสาววิลาสินี ว่องธนสาร ร่วมพิธีมอบรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จาก..สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,15:40   อ่าน 506 ครั้ง