โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่อนักเรียน : ประเภททีม
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,17:03   อ่าน 850 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่อนักเรียน : ประเภททีม
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,16:49   อ่าน 822 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีร์ธวัช ส่องเมืองสุข
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,16:02   อ่าน 783 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันประเภททีม 3 คน
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,15:58   อ่าน 817 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธรรมสรณ์ สุขสาร
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,15:51   อ่าน 752 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 3 การทดสอบความรู้ CKK PRE JUNIOR 2017
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภิชาติ โชคธนสารสมบัติ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,13:58   อ่าน 868 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 2 การทดสอบความรู้ CKK PRE JUNIOR 2017
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัทรนันท์ สุธรรมยะ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,13:56   อ่าน 737 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลชนะเลิศ การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภิชาติ โชคธนสารสมบัติ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,13:47   อ่าน 773 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีร์ธวัช ส่องเมืองสุข
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:48   อ่าน 828 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัทรนันท์ สุธรรมยะ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,11:47   อ่าน 898 ครั้ง