โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐิยาน์ วรรณตุง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,10:24  อ่าน 881 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล "100 ปี ครูดีศรีเอกชน" ระดับทอง จาก กระทรวงศึกษธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางดาราศรี สุทธิพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,09:44  อ่าน 772 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล "100 ปี ครูดีศรีเอกชน" ระดับทองแดง จาก กระทรวงศึกษธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอนุพงษ์ คำปัน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชา ดนตรีและทัศนศิลป์
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561,14:45  อ่าน 777 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางมณฑวรรณ แสนมงคล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.6
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561,13:31  อ่าน 876 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทองแดง จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางภัทรากรณ์ ฝึกฝน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.2
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561,12:44  อ่าน 868 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนี ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561,12:41  อ่าน 863 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล "100 ปี ครูดีศรีเอกชน" ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายฉัตรชัย จันทร์สุข
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561,09:41  อ่าน 823 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล "100 ปี ครูดีศรีเอกชน" ระดับทอง จาก กระทรวงศึกษธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิลาสินี ว่องธนสาร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561,09:40  อ่าน 996 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชฎาพร ปัญญา
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2561,15:06  อ่าน 798 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิกา พิมพิรัตน์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ห้องสมุด
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,10:55  อ่าน 821 ครั้ง
รายละเอียด..